تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروه زبان وادبیات فارسی،واحد آزادشهر،دانشگاه آزاداسلامی ،آزادشهر،ایران

2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران.

3 گروه دروس عمومی، مدرس (مربی) دانشگاه علوم پزشکی آبادان، ایران

چکیده

سیمین دانشور و زویا پیرزاد در سبک نوشتاری از مکتب رئالیست پیروی می‌کنند. این مقاله درصدد است با ارائه‌ی مباحث نظری در مکتب رئالیسم و انعکاس مضامین اجتماعی جامعه براساس نظریه­ی الین شوالتر؛ منتقد آمریکایی، گرایش­های رئالیستی این دو رمان را براساس سبک نوشتاری زنانه، برجسته ‌کند؛ در حالی که در رمان این دو نویسنده به لحاظ رئالیسم، تجربه‌های خاص زنانه را با لحنی کاملاً زنانه که ویژگی‌هایش سادگی، روانی و بعضاً تلاش برای شکستن سنت‌های مردانه‌ی ادبی است، روایت می‌کند. از جمله شباهت­هایی که می‌توان نام برد، رئالیسم اجتماعی و خانوادگی در آثار مذکور هر دو نویسنده است که فراوان دیده می­شود. تفاوت­های بارز این دو رمان در رئالیسم سیاسی در سووشون به‌علت حضور سیمین دانشور در عرصه‌ی اجتماع و سیاست می­باشد. که نسبت به رمان پیرزاد بیشتر است. در مقابل، زویا پیرزاد در پرداختن به رئالیسم روان­شناختی به­واسطه­ی کشمکش­های داخلی و جدال عاطفی، توانمندتر است. روش تحقیق در این مقاله به­صورت (تحلیلی ـ توصیفی) و مطالعه براساس نظریه­های مدرن ادبی و تحلیل متون و محتوا و نیز با توجه به ویژگی­های رئالیستی و تقسیم رئالیست به بخش­های گوناگون می­باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The realistic match in the “Savushun” and “I turn the lights off” novels on the basis of Elaine Showalter’s theory.

نویسندگان [English]

  • mandana alimi 1
  • masud pakdel 2
  • sara javid mozafari 3
1 TheAssistance professor, Persian Language and Literature , department Azadshahr branch, Islamic Azad University, Azadsgahr,Azadshahr, Iran
2 استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی،واحد رامهرمز،دانشگاه آزاد اسلامی،رامهرمز،ایران.
3 General School, (Coach), Abadan University of Medical Sciences, Iran
چکیده [English]

 
Simin Daneshvar and Zoya Pirzad are also follow the famous story-writers, in the writing style of the realism school. This article by bringing the  theoretical discussions and the reflection of the social implications of society based on the theory of the American critic , Elaine Showalter, aims to highlight the realistic trends of the two novels based on the feminine writing style of the style of realism. Whereas in the novels, the two writers, in terms of realism, narrate the specific feminine experiences relate to a totally feminine tone, whose features are simpleness, easiness  and then to break manly literary traditions.  Among the similarities that can be called, there is a range of social and family realism in the works are both authors who are often seen to be numerous.  The distinguishing difference between the two novels in political realism which compared to Pirzad’s novel is more in Savushun due to the presence of a Simin Daneshvar in the society arena and politics. In contrast, Zoya Pirzad is more able to deal with the psychological realism due to her internal struggles and emotional conflicts. The method of research in this paper is descriptive analytical and is based on modern literary theories and content analysis and also with regard to the realistic characteristics and the division of realism and various sectors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : realistic
  • Simin Daneshvar
  • Zoya Pirzad
  • Elaine Showalter