کلیدواژه‌ها = واقعیت اسطوره‌ای
تعداد مقالات: 1
1. تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 185-213

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی