کلیدواژه‌ها = عرفان اسلامی
تعداد مقالات: 2
1. تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 185-213

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی


2. بررسی، تحلیل و مقایسۀ کرامات در کشف‌المحجوب هجویری و رسالۀ قشیریه

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 35-52

فتحیه السادات کارآموز؛ دکتر رضا اشرف زاده؛ دکترمجید تقوی