کلیدواژه‌ها = ادبیات تطبیقی
تعداد مقالات: 10
2. تحلیل تطبیقی ساختاری، مفهومی و کاربردی مثل‌های زبان لکی و فارسی

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 130-159

فرشاد اسکندری شرفی؛ مهدی صادقی درویشی


3. تطبیق و تحلیل محتوایی بن‌مایه‌های مرتبط با امور دین در اشعار مولانا و یونس امره

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 160-184

فرج الله نخعی سرو؛ هادی حیدری نیا؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد


4. مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1399، صفحه 23-62

زینت جهانی؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی


5. خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 13-47

اشرف السادات اشرفی؛ دکترمحمدرضا اسعد؛ دکترفاطمه عسگری؛ دکترمحسن ایزدیار


7. مقایسۀ تطبیقی میهن‌دوستی در اشعار فرخی یزدی و بشاره الخوری

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 23-45

اعظم احمدی رکن آباد؛ دکترمحبوبه خراسانی؛ دکترشهرزاد نیازی


8. بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 18-41

رضا موسی آبادی؛ دکتر بتول فخراسلام


9. اقتباس ادبی در سینمای ایران (مطالعه موردی، چهل‌ودو فیلم اقتباسی)

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 99-112

نرگس صالحی؛ دکتر محمدرضا حاجی آقابابایی


10. تحلیل تطبیقی «بوف‌کور» هدایت و رمان «زوربای یونانی»کازانتزاکیس

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 1-29

دکتر آسیه ذبیح نیا عمران