نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. نقد و بررسی رابطه معماری و تأمین اجتماعی در شاهنامۀ فردوسی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1399، صفحه 62-86

عبداله شهریار؛ رامین صادقی نژاد؛ مریم محمدزاده