نویسنده = ���������� ����������
تعداد مقالات: 1
1. خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 53-78

مرضیه زارع؛ دکتر مجید سرمدی؛ سهیلا صادقی