نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل گفتمان شعر اعتراض در شعر احمد شاملو و سیاوش کسرایی (بر پایه تحلیل گفتمان لاکلائو و موفه)

دوره 5، شماره 16، تابستان 1400، صفحه 1-35

لاله عرفانیان؛ مهدی نوروز؛ بتول فخراسلام؛ فرزاد عباسی


2. بررسی آراء جامی در بارۀ «نبوت خاصه» در دیوان اشعار با رویکرد به مبانی علم کلام اسلامی

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 33-51

هاشم بهرامی نیا؛ دکترفرزاد عباسی؛ دکترمهدی نوروز؛ کتردمحبوبه ضیاءخدادادیان


4. بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 79-104

رضا جلیلی؛ دکتر مهدی نوروز