نویسنده = ������������������ �������� ��������
تعداد مقالات: 4
1. بررسی تطبیقی شگردهای طنزآفرینی در مثنوی‌های عطار

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 35-54

معصومه موسی زاده؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


3. بررسی تطبیقی آداب و رسوم اجتماعی در شاخة ایرانی شعر دورة صفوی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 14-24

نسرین رضازاده،؛ دکتر مریم محمدزاده؛ دکتر رامین صادقی نژاد


4. بررسی تطبیقی گلستان سعدی و مقامات بدیع‌الزمان همدانی

دوره 2، شماره 3، بهار 1397، صفحه 1-17

دکتر رسول عبادی؛ دکتر مریم محمدزاده