نویسنده = �������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس»

دوره 5، شماره 16، تابستان 1400، صفحه 148-174

سعید کرکه آبادی؛ پروین دخت مشهور؛ فرزاد عباسی؛ محبوبه ضیاخدادادیان