نویسنده = �������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی تطبیقی به هنجارگریزی زبانی در اشعار رهی معیری و مهرداد اوستا بر اساس الگوی لیچ

دوره 5، شماره 16، تابستان 1400، صفحه 175-211

تینا نیکنام؛ راضیه زواریان؛ مهناز رمضانی