نویسنده = �������������� ������������ ��������
تعداد مقالات: 3
1. تحلیل گفتار شخصیّت‌های زن و مرد در داستان پادشاهی گشتاسپ بر اساس نظریۀ گفتار جان سرل

دوره 5، شماره 17، پاییز 1400، صفحه 60-81

ماه منظر ملایی؛ کیمیا تاج نیا؛ نعمت اصفهانی عمران


2. بررسی و تحلیل انتقادی اصول سوررئالیسم در تطبیق با حکایات جنید بغدادی با تأکید بر تذکرة الاولیاء عطار

دوره 5، شماره 17، پاییز 1400، صفحه 82-98

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی


3. تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 160-187

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی