نویسنده = ������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. مقایسۀ تطبیقی مردان اهورایی در شاهنامه و اوستا با تکیه بر خاندان پادشاهی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1399، صفحه 23-62

زینت جهانی؛ کیمیا تاج نیا؛ اسماعیل اسلامی