نویسنده = �������������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی

دوره 4، شماره 14، زمستان 1399، صفحه 140-160

علی بخشی؛ فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی زنجانی