نویسنده = �������������� ����������
تعداد مقالات: 2
2. رابطۀ دین و اخلاق در داستان «برادران کارامازوف» از فئودور داستایفسکی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 98-114

آزاده حسینی؛ دکتر ارسطو میرانی؛ دکتر محمدعلی میر