نویسنده = ������������������ ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی نظام عروضی در زبان‌های فارسی و انگلیسی

دوره 4، شماره 13، پاییز 1399، صفحه 76-93

میثم ابراهیمی؛ دکترحسن دلبری؛ مرضیه رحمتی