نویسنده = ���������� �������� ����������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی