نویسنده = ������������ ���������������� ��������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 95-110

حورا حبیبی؛ دکترمحمد مهدی نادری؛ دکتر ابوالفضل ابراهیمی اوزینه