نویسنده = ������������ �������� ������������������
تعداد مقالات: 2
1. ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 44-60

حلما محمودی امجزی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکترحمید طبسی