نویسنده = ������������ ��������������
تعداد مقالات: 1
1. بررسی مقایسه‌ای افول فراروایت داستان‌نویسی در کولی کنار آتش روانی‌پور و هلال پنهان شیرزادی

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 15-22

منیژه فرجیان محترم؛ دکترعلی دهقان؛ دکترایوب کوشان