نویسنده = حمید طبسی
تعداد مقالات: 2
1. تلازم و تقابل واقعیت اسطوره‌ای و کرامات عرفانی در ادیان ابراهیمی

دوره 5، شماره 15، بهار 1400، صفحه 185-213

ناصر امیرمحمدی؛ نعمت اصفهانی عمران؛ حمید طبسی


2. ایدئولوژی‌های پنهان در قصه‌ها و افسانه‌های عامیانۀ کرمان از منظرسبک‌شناسی انتقادی

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 44-60

حلما محمودی امجزی؛ دکتر ابوالقاسم رادفر؛ دکترحمید طبسی