نویسنده = ������ ������������ ������
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 21-43

دکترعلی نبی اللهی؛ دکتر محمدجواد کوچک‌یزدی


2. مقایسه بینامتنیت (تناص) اشعار قرآنی ابوالعتاهیه و مولوی درباره راهکارهای رسیدن به زهد

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 14-34

دکتر محمدجواد کوچک‌یزدی؛ علی نبی اللهی