نویسنده = ������������ �������� ��������������
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 125-141

دکتر ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری


2. تحلیل روایت‌شناختی داستان طوطی و بازرگان مثنوی بر اساس نظریۀ زمان در روایت ژرار ژنت

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 35-55

سارا جاویدمظفری؛ دکتر ماندانا علیمی


3. تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 77-99

دکترماندانا علیمی؛ دکترمسعود پاکدل؛ سارا جاویدمظفری