نویسنده = دکتر ماندانا علیمی
تعداد مقالات: 3
1. بررسی تطبیقی عناصر رئالیسم جادویی در آثار داستانی منیرو روانی‌پور و رضا امیرخانی

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 125-141

دکتر ماندانا علیمی؛ سارا جاویدمظفری


3. تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر

دوره 2، شماره 6، اسفند 1397، صفحه 77-99

دکترماندانا علیمی؛ دکترمسعود پاکدل؛ سارا جاویدمظفری