دوره و شماره: دوره 1، شماره 2، زمستان 1396 
5. اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت

صفحه 80-95

دکتر علی حسین زاده؛ لیلا زارعی شهامت


6. تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

صفحه 96-116

نعیمه نادرری؛ دکتر علی اکبر معین؛ دکتر سیما صیادیان