دوره و شماره: دوره 6، شماره 19، خرداد 1401 
واکاوی فضایل و خصوصیّات اخلاقی مشترک در شاهنامه و اوستا

صفحه 1-21

رحمت الله دبیر؛ حمید طبسی؛ ابوالقاسم رادفر


بررسی مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو

صفحه 78-97

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


گفتمان و عناصر پست‌مدرن در اشعار سید مهدی موسوی

صفحه 98-116

زینب وطن خواه؛ سید محمود سید صادقی؛ مریم پرهیزکاری