دوره و شماره: دوره 5، شماره 16، شهریور 1400 
بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط

صفحه 94-123

بابک دهقانی؛ محمد عارف؛ پرناز گودرزپروری؛ حسن ریاحی


بررسی و مقایسۀحالات آفاقی و انفسی در سروده‌های علاءالدولة بیابانکی بر اساس نظریة «استیس»

صفحه 148-174

سعید کرکه آبادی؛ پروین دخت مشهور؛ فرزاد عباسی؛ محبوبه ضیاخدادادیان


معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل

صفحه 212-245

فاطمه یاحسینی موسوی؛ سهیلا موسوی سیرجانی؛ افسانه لطفی عظیمی