تطبیق و بررسی ویژگی‌های اقلیمی و روستایی در رمان‌های «زائری زیر باران» اثر احمد محمود و «الربیع العاصف» اثر نجیب الکیلانی(مقالۀ ترویجی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه زبان و ادبیات عرب، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 استاد گروه زبان و ادبیات عرب، دانشگاه شهید بهشتی، تهران ایران.(نویسنده مسئول)

3 دانشیار زبان و ادبیات عربی گروه زبان و ادبیات عربی واحد کرج، دانشگاه آزاد اسلامی، کرج، ایران

چکیده

ادبیّات اقلیمی به عنوان یکی از زیرشاخه‌­های مهم ادبیّات داستانی در تحولات اجتماعی و سیاسی اکثر جوامع تأثیر داشته است. احمد محمود و نجیب­کیلانی، دو نویسنده بزرگ معاصر فارسی و عربی، از جمله نویسندگان متعهد با اتکا به فرهنگ بومی، مشکلات جامعه را مطرح و اذهان را برای چاره‌جویی و درک آن‌ها در قالب داستان‌­های خود فرا می­‌خواندند. داستان­«الربیع العاصف» از آثار نجیب کیلانی در مورد روستایی با امید و رنج در امتداد تحولات تاریخی معاصر مصر در اواخر قرن بیستم است. داستان «زائری زیر باران» اثر احمد محمود نیز انعکاس اوضاع اقلیم جنوب و مصائب مردم را با چیره­‌دستی در صحنه­‌های نمایش داستان با نگاه نویسنده نقاد به تصویر کشیده است. پژوهش حاضر با رویکرد توصیفی از محدودۀ مورد مطالعه به بررسی و ارزیابی عناصر اقلیمی با روش کیفی- تطبیقی پرداخته­ است. ابتدا منابع اولیه در حیطه‌­­های جغرافیایی و محلی استخراج شده از آثار احمد محمود و نجیب کیلانی در ارتباط با پیامدهای اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است. اهمیت بررسی این موضوع زمانی آشکار می‌­شود که در صورت شناخت تأثیر هویت بومی و محلی بسیاری از مشکلات اجتماعی و فرهنگی در جوامع اسلامی نیز حل می­‌شد. نتایج حاصل از این پژوهش برای دست‌یابی به عناصر اقلیمی و بومی تأثیرگذار بمنظور اهداف توسعۀ پایدار لازم و ضروری است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparison and investigation of the regional and rural characteristics in novels "A Pilgrim Under the Rain" by Ahmad Mahmood and"Al-rabie al-Assef"by Najib Al-kilani

نویسندگان [English]

  • Hayedeh Azimoghli oskoei 1
  • Hojjat Rasouli 2
  • Seyed Ebrahim Arman 3
1 PhD student, Department of Arabic Language and Literature, Science and Research Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
2 Professor, Department of Arabic Language and Literature, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran
3 Associate Professor of Arabic Language and Literature Department, Karaj Branch, Islamic Azad University, Karaj, Iran.
چکیده [English]

 
Regional literature as one of the important subdivisions of fiction has affected social and political developments in most communities. Ahmad Mahmood and Najib Kilani, two distinguished contemporary Persian and Arabic authors, committed authors relying on local culture, raised the problems of society and called on it to find solutions and understand them in the form of their stories. Story" Al-rabie al-Assef” is one of Najib Kilani’s work about a village with hope and suffering caused by contemporary historical developments of Egypt in the late twentieth century. Story" A pilgrim Under the Rain" by Ahmad Mahmood has shown the situation of south region and people’s problems in the play scenes of story skillfully with the author’s critical eye. This research with descriptive approach from study area has studied and evaluated regional elements in a qualitative-comparative method. First initial sources in the geographical and local areas extracted from Ahmad Mahmood and Najib Kilani’s works in association with social consequences have been studied. The importance of investigating of this subject turns out when many social and cultural problems in Islamic societies will be solved in case the influence of local identity was recognized. The conclusions found from this study are necessary to access to affective local and regional elements in order to achieve sustainable development purposes.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional Literature
  • Ahmad Mahmood
  • A Pilgrim Under the Rain
  • Najib al-Kilani
  • Al-rabie al-Assef