بررسی عشق اروس، عامل زیبایی داستان در«ویس و رامین» و «خسرو و شیرین»( با تکیه بر نظریۀ جان لی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،چالوس،ایران

2 استادیار زبان و ادبیات فارسی،گروه زبان و ادبیات فارسی،دانشگاه آزاد اسلامی چالوس،چالوس،ایران.(نویسنده مسئول)

چکیده

منظومه­های عاشقانۀ « ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی و «خسرو و شیرین»  نظامی بی‌شک از برجسته­ترین آثار منظوم غنایی به شمار می­روند. ابعاد روابط عاشقانۀ میان شخصیت­های داستان نیز، زمینۀ مناسبی را برای بررسی  موضوع عشق و انواع آن با نظریه­های روان­شناسی فراهم می­نماید. یکی از این مباحث، نظریۀ عشق «جان لی» می­باشد. وی به بررسی سه سبک­ اصلی عشق اروس، لودوس، استورگ، سبک‌های ثانویه مانیا، آگاپه، پراگما و نیز مقایسۀ آن با رنگ‌های اصلی پرداخته است. هدف این پژوهش نیز با استفاده از نظریۀ عشق جان لی، بررسی عشق اروس در این دو منظومۀ عاشقانه می­باشد. بنابراین مسألۀ اصلی پاسخ به این پرسش است که عشق در این داستان­ها با کدام رنگ عشق در نظریۀ جان لی مطابقت دارد ومهم­ترین مؤلفه­­های عشق اروس که عامل اصلی زیبایی و جذابیت در این داستان­ها ست، کدام است؟ نتیجه این پژوهش نشان می­دهد که با بررسی این موضوع به روش توصیفی – تحلیلی در هر دو داستان یک مؤلفۀ عشقی مهم (اروس) مربوط به رفتار شخصیت­های داستان شناسایی شده است. این مؤلفه کنش­ها و انگیزه­های متعددی را شامل می­شود که مطابق با نطریۀ جان لی به رنگ قرمز است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Investigating the love of Eros, the beauty factor of the story in "Wis and Ramin" and "Khosrow and Shirin" (based on John Lee's theory)

نویسندگان [English]

  • tayebe abdollahzade 1
  • vajiheh torkamani barandozi 2
1 Chalous Branch of Azad University
2 Chalous Branch of Azad University
چکیده [English]

 
The love poems of "Wis and Ramin" by Fakhreddin Asad Gorgani and "Khosrow and Shirin" Nezami are Undoubtedly, they are among the most prominent works of lyrical poetry. The dimensions of romantic relationships between the characters of the story also provide a good basis for studying the subject of love and its types with psychological theories. One of these topics is John Lee's theory of love. He has studied the three main love styles of Eros, Ludos, Storg, secondary mania styles, agape, pragma and also compared it with the main colors. The purpose of this study is to study the love of Eros in these two love poems using John Lee's theory of love. So the main question is to answer the question of what color of love in these stories corresponds to what color of love in John Lee's theory and what are the most important components of Eros love that is the main factor of beauty and charm in these stories? The result of this research shows that by examining this issue descriptively-analytically in both stories, an important love component (Eros) is identified related to the behavior of the characters in the story. This component includes a number of actions and motivations that are consistent with John Lee's view in red.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Wis and Ramin
  • Khosrow and Shirin
  • Eros Love
  • John Lee