درآمدی بر ظرفیت موسیقایی دفتر شعر «زمستان» اخوان ثالث

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه علامه طباطبائی

2 دانشیار گروه, زبان و ادبیات فارسی, دانشگاه علّامۀ طباطبائی

چکیده

پیوند دیرین و ناگسستنی ادبیات و موسیقی، موضوعی است که در ادوار مختلف همواره مورد توجه و تأمل قرار گرفته است. پژوهش پیش­رو که در حوزۀ مطالعات میان‌رشته‌ای جای می­گیرد، این ارتباط را در دفتر شعر زمستان مهدی اخوان ثالث با رویکردی     توصیفی ‌ـ‌ تحلیلی و از منظر موسیقی دستگاهی ایران واکاوی کرده است. توجه ویژۀ اخوان‌ثالث به مقولۀ موسیقی شعر و تعدد آثار منتشر شدۀ موسیقایی مبتنی بر اشعار دفتر زمستان موجب گردید تا به بررسی و کشف ظرفیت‌های موسیقایی موجود در این دفتر برآییم. در این پژوهش، با بررسی آلبوم‌های موسیقی «زمستان است»، «فریاد» و «هم‌آواز پرستوهای آه» به بازنگری و تحلیل آثار موسیقایی برگرفته از اشعار دفتر زمستان پرداخته و عوامل ایجاد آهنگ و موسیقی در شعر نو را متناسب با ساختار این آلبوم‌ها در فضای موسیقی کلاسیک ایران مورد توجه قرار داده­ایم. برآیند این بررسی دستیابی به شناخت بیشتر نسبت به غنای موسیقایی اشعار اخوان ثالث و میزان تطبیق‌پذیری شعرهای او با موسیقی دستگاهی ایران بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Preface to Musical Potensials of “Zemestan” Poetry collection of Akhavan-Sales

نویسندگان [English]

  • fatemeh golbabaee 1
  • Shirzad Tayefi 2
1 Allameh tabatabaei university
2 Associate professor of Allameh Tabataba’i University,
چکیده [English]

 
The inseparable relation between literature and music is an issue that has always been considered in different times. The present research, which is categorized in interdisciplinary studies, with a descriptive-analytical approach, worked on the relation between literature and music in “Zemestan” poetry collection of Mehdi Akhavan Sales and Iranian instrumental music. Akhavan Sales’s special attention to the music of poetry and the multiplicity of published musical works based on “Zemestan” poems, made us to analyze and discover the musical potentials of this poetry collection. This paper works on three Iranian classical music albums: "Zemestan ast", "Faryad" and "Hamavaz -e- parastouha- ye- aah", to analyze musical works based on “Zemestan” poetry collection, and to specify the factors that create rhythm and music in Persian modern poetry. The outcome and results of this study notice the musical richness of Akhavan sales’s works, specially the versatility of his poetries with Iranian classical music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Mehdi Akhavan Sales
  • new poetry
  • Zemestan
  • music
  • Musical potensials