معنای زندگی درآثار لئو تولستوی و معنادرمانی ویکتور فرانکل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی تهران ایران

2 دانشیار گروه زبان و ادبیات فارسی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 استادیار گروه روانشناسی و علوم تربیتی واحد تهران جنوب دانشگاه آزاد اسلامی، ایران.

چکیده

در این مقاله با بررسی دیدگاه ویکتور فرانکل بنیان­گذار مکتب لوگوتراپی (معنادرمانی) و تطبیق‏دادن آن با چهار رمان تولستوی، ویژگی­های شخصیت سالم را بیان کرده­ایم. تولستوی همچون فرانکل با به‏تصویرکشیدن روابط فرد با خویشتن در وهلۀ نخست، درصدد تعریف و تبیین نوعی از خودآگاهی و سپس ترسیم شخصیت سالم در مکتب روان‏درمانی برآمده است. در پژوهش پیشِ­روی با تحلیل و بررسی رفتارها و کنش­های شخصیت­های اصلی رمان­ها و تطبیق­دادن آن‏ها با ویژگی­هایی که فرانکل درخصوص ارزش­مداری زندگی برشمرده است، به بیانی ادبی از تأثیر ارزش­مداری زندگی در دستیابی به شخصیت سالم رسیده­ایم و در پاسخ به این پرسش که چه ویژگی­های در شخصیت­های اصلی رمان­های تولستوی وجود دارد که با مشخصات اصلی انسان سالم موردنظر فرانکل قابل انطباق و هم­پوشانی است؟ در شخصیت­های رمان آنا کارنینا ارزش‏های سه­گانه بیشتر از بقیۀ رمان­ها تجلی یافته است، در رمان­های رستاخیز و پدر سرگی و مرگ ایوان ایلیچ، ارزش‏های نگرشی پررنگ­ترند و بعضی شخصیت­های پویا درگذر زمان و علی‌رغم وقوع رویدادهای سلسله­وار به شخصیت­هایی سالم تبدیل شده­اند؛ براین اساس و با توجه به مسئلۀ بنیادین در پژوهش پیشِ­روی به­نظر می­رسد ویژگی­های قهرمانان رمان با آنچه فرانکل تعریف کرده است، انطباق و هم­پوشانی دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The meaning of life in the works of Leo Tolstoy and the meaning therapy of Victor Frankl

نویسندگان [English]

  • Fatemeh Yahoseini Mousavi 1
  • Soheyla mousavisirjani 2
  • Afsaneh lotfiazimi 3
1 Ph.D. Candidate, Persian literature and foreign languages Department, Azad University, South Tehran Branch, Iran
2 Faculty Member, Persian literature and foreign languages Department, Azad University, South Tehran Branch, Iran
3 Faculty Member, Psychology and Educational Sciences Department, Azad University, South Tehran Branch, Iran
چکیده [English]

In this article, we have described the characteristics of a healthy personality by
studying the perspective of Victor Frankl, the founder of the school of “logotherapy”,
and adapting it to four Tolstoy novels. Just like Frankl, Tolstoy seeks to define and
explain a kind of self-awareness by depicting one's relationship to himself in the first
place, and then to determine a healthy personality in the school of psychotherapy. In
progressive research, we have achieved a literary expression of the effect of the value
of life on a healthy personality by analyzing the behaviors and actions of the main
characters of the novels and adapting them to the characteristics that Frankel had
mentioned about the value of life (work, love, suffering, guilt, morbidity, and
religion). To answer the question of what specific features are present in the main
characters of Tolstoy's novels that are compatible and overlap with the main features
of Frankl's intended healthy human being, we have found out that the threefold values
are more manifested in the characters of Anna Karenina, than in the other novels. In
Resurrection, Sergei's father and the Death of Ivan Illich, attitude values ​​are more
prominent, and despite the occurrence of sequential events, some dynamic characters
become better characters with healthy personalities over time. Accordingly, and with
regard to the fundamental issue in progressive research, the characteristics of the
novel's protagonists seem to be consistent with what Frankel has defined.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "meaning of life
  • Tolstoy"
  • "healthy personality"
  • " Victor Frankl"
  • "Logotherapy"