بررسی تطبیقی نوحه عاشورایی در میناب و مسقط

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه نمایش، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران (نویسنده مسئول)

3 گروه ارتباط تصویری، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 گروه موسیقی، دانشکده هنر، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

نوحه در میناب و مسقط، در حاشیه خلیج فارس و دریای عمان با یکدیگر متفاوت می‌باشد. چنین پیداست که اشعار عاشورایی در «میناب» با «مسقط» از جنبه های گوناگونی از جمله «ادبیات» (زبان، گویش، لهجه) تفاوت بسزایی دارد. در میناب، اکثر مردم به زبان فارسی صحبت می‌کنند. بنابراین؛ اکثر اشعار این‌منطقه، به زبان فارسی می‌باشد که گاهی با لهجه مینابی مطرح می‌شود.تنوع زیادی در نوحه‌های مینابی از نظر وزن وجود دارد. اشعار عاشورایی میناب در قالب‌های مثنوی، مستزاد،ترجیع بند، قصیده،غزل، بحر طویل و ... سروده شده‌اند که همین امر سبب تنوع مضامین و اوزان می‌شود.در مسقط، زبان رایج، عربی است. بنابراین نوحه‌های این‌منطقه به زبان عربی می‌باشد. مذهب غالب در مسقط، سنی می‌باشد. بنابراین؛ این مراسمات هم در سفارت ایران برگزار می‌شود که شیعیان این منطقه می‌توانند از آن استفاده کنند. در پایان این‌نتیجه حاصل می‌شود که اگرچه نوحه در میناب با نوحه در مسقط از نظر زبان متفاوت است اما وجوه اشتراکی مانند استفاده از آرایه‌های ادبی، مضمون و ... دارد. ضرورت انجام این تحقیق با توجه به جایگاه و اهمیت مراسم عاشورا در بین مسلمانان مشخص می‌شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of Ashura lament in Minab and Muscat

نویسندگان [English]

  • Babak Dehghani 1
  • Mohammad Aref 2
  • Parnaz Godarzparvari 3
  • Hasan Riyahi 4
1 Deputy head of Sama boys' primary school
2 Faculty member and associate professor of the Faculty of Arts, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
3 Faculty member and assistant professor of the Faculty of Arts, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
4 Faculty member and assistant professor of the Faculty of Arts, Islamic Azad University, Central Tehran Branch
چکیده [English]

Mourning is different in Minab and Muscat, on the shores of the Persian Gulf and the Sea of ​​Oman. It is obvious that Ashura poems in "Minab" and "Muscat" are very different in various aspects, including "literature" (language, dialect, dialect).
In Minab, most people speak Persian. Therefore; Most of the poems in this region are in Persian, which is sometimes recited in the Minabi dialect. There is a great variety of Minabi laments in terms of weight. Minab Ashura poems have been composed in the form of Masnavi, Mustazad, Tarji Band, Ode, Ghazal, Bahr Tavil, etc., which causes a variety of themes and weights. In Muscat, the capital of Oman, the common language is Arabic. Therefore, the lamentations of this region are in Arabic. In Minab, Ashura ceremonies, whether Ashura poetry night or Ashura ceremonies, are held in the form of non-governmental organizations and the majority of people are interested in this ceremony, but in Oman and this issue, it is different in Muscat. The predominant religion in Muscat is Sunni. Therefore; These ceremonies are also held at the Iranian embassy, ​​which can be used by the Shiites of this region. In the end, it is concluded that although the lament in Minab is different from the lament in Muscat in terms of language, but it has commonalities such as the use of literary arrays, content, and so on.
The necessity of conducting this research is determined by the position and importance of Ashura among Muslims.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Noha
  • Minab
  • Muscat
  • Ashura poems