بررسی تطبیقی سِحر از منظر سوره‌های «اعراف، شعرا، طه» با تأکید بر مکتب سورئالیسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معارف دانشکده الهیات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان، ایران

2 استادیار گروه معارف ، دانشکده معارف اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد آزاد شهر، ایران

3 دانشیار گروه الهیات و معارف اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد آزادشهر، آزادشهر، ایران

چکیده

پژوهش حاضر درصدد بررسی تطبیقی سحر از منظر سوره‌های قرآن از جمله «اعراف شعراء و طه» با تاکید بر مکتب سورئآلیسم می‌باشد. اگر چه سحر از پایه‌های اعتقادی همۀ ادیان است اما قرآن ضمن تاکید نگاه ویژه به آن داشته است. و در ادبیات عرفانی نیز سحر را از نتایج بارز مجاهده، ریاضت‌های عرفانی و تمرکز بر ضمیر ناخودآگاه سورئالیسمی می‌داند. روش پژوهش حاضر به طریق توصیفی تحلیلی می‌باشد که با ذکر نمونه­هایی از قرآن و تشابه آن در مکتب سورئآلیسم  نتایج نشان می­دهد 1.سحر و جادو در آیه‌های قرآن و سورئآلیستی زمینۀ مناسبی برای ادعا پروری محسوب می‌شوند.2.فرهنگ سحر و جادو در ادبیات قرآنی و عرفانی ارتباط تنگاتنگ با عوالم غیبی ودرونی دارند. هدف پژوهش حاضر نگرش تطبیقی و ارائۀ طرحی نظامند به سحر و جادو از دیدگاه قرآن و مکتب سورئآلیسم است .

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative study of magic from »Araf, Shoara, Taha» verses’ points of view by focusing on surrealism

نویسندگان [English]

  • Houra Habibi 1
  • Dr.mohammadmahdi naderi 2
  • ِDr,abolfazl ebrahimiozineh 3
1 Department of Education, Faculty of Theology, Islamic Azad University, Gorgan Branch, Gorgan
2 Department of Education, Faculty of Islamic Studies, Islamic Azad University, Azadshahr Branch
3 Department of Theology and Islamic Studies, Islamic Azad University, Azadshahr Branch, Azadshahr, Iran
چکیده [English]

 
In this study, we conducted a comparative study of magic from »Quran«: »Araf , Shoara , Taha» verses’ points of view by focusing on surrealism and  Although magic is the basis of all divine religions, »Quran« highlights its importance and possess specific perspective. In mystic literature, magic is an obvious consequence of austerity and hard work on mysticism and concentrating on surrealistic subconscious.
This study used analytical-descriptive method along with mentioning to some samples from »Quran« and their resembalance to surrealism. Results showe's that: 1- magics, in both »Quran« and Surrealist, are considered as context that fosters people to some allegations,         2- culture of magic has an interweaving relationship with oracular and internal worlds. This study aimed at comparing both approaches and also providing systematic plan for implication of magic from »Quran« and surrealistic points of view.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Magic
  • Araf
  • Shoara
  • Taha
  • Surrealism