تحلیل و مقایسۀ مؤلفه‌های مشترک رئالیسم جادویی در «قرن روشنفکری» اثر از آلخوکارپانتیه و «روزگار سپری‌شده مردم سالخورده»، اثر محمود دولت‌آبادی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار وعضوهیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات تهران، ایران

چکیده

رئالیسم جادویی، به‌عنوان سبکی جدید و متأثر از غرب به‌ویژه آمریکای لاتین، به ادبیات جهان عرضه شد؛ اما این شیوه داستان‌نویسی تنها به این منطقه از جهان اختصاص ندارد، بلکه در ادبیات داستانی سایر کشورها ازجمله ایران نیز مشاهده می‌شود. بر همین اساس، سؤال اصلی مقالۀ حاضر این است که مؤلفه‌های رئالیسم جادویی در زمان‌های «قرن روشنفکری» از آلخو کارپانتیه به‌عنوان یکی از پیشگامان این سبک از منطقه آمریکای لاتین و اثر محمود دولت‌آبادی به‌نام «روزگار سپری‌شده مردم سالخورده» چیست؟ هدف اصلی این پژوهش نیز تحلیل تطبیقی مؤلفه‌های مشترک رئالیسم جادویی در آثار منتخب این دو نویسنده است که با روش تحلیلی-‌توصیفی انجام‌شده است. نتیجۀ حاصل از بررسی آثار موردنظر دو نویسنده در این پژوهش نشان می‌دهد، هر دو هم بن‌مایه‌های مشترکی از سبک رئالیسم جادویی داشته‌ و به‌کاربرده‌اند و هم در آثار خود بن‌مایه‌های منحصربه‌فرد خود را آورده‌اند؛ اما ماهیت و شکل این مؤلفه‌ها علیرغم شباهت و طبقه‌بندی یکسان، دارای ویژگی‌های منحصربه‌فردی است که از عقاید و باورهای بومی، فرهنگی و محیط زندگی نویسنده نشات می‌گیرد. همچنین، موجودات، حیوانات و عناصر فراطبیعی و عجیب‌وغریب این دو نویسنده باهم تفاوت‌های محسوسی دارد. دولت‌آبادی در هرزه‌نگاری و یا فضاسازی‌های تعفن بار، عفیف‌تراز کارپانتیه است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A comparative study of magic realism in stories of Alejo Carpentier and long novel "Rūzgār-i siparī shudah-ʼi mardum-i sālkhūrdah ” by Mahmoud Dowlatabadi

نویسنده [English]

  • Dr.Roghayeh Sadraei
Assistant Professor and Scientific Faculty of Islamic Azad University, Science and Research Branch, Tehran, Iran
چکیده [English]

 
Magical realism, as a new style influenced by the West, especially Latin America, was introduced to world literature, but this fiction style is not only devoted to this region of the world, but also in the fiction literature of other countries, including Iran. Accordingly, the main questions in this thesis are that what are the components of magical realism in the novels of «Ei reino de este mundo" and" le siecle des lumieres" from Aljo Carpentier as one of the pioneers of this style from the Latin American region and the valuable work by Mahmoud Dowlatabadi, entitled"Rūzgār-i siparī shudah-ʼi mardum-i sālkhūrdah"? What are the factors influencing the material of these novels? The main purpose of this research is the comparative analysis of the components of magical realism in the selected works of these two writers which has been done by analytical-descriptive method.
 The result of this thesis shows that magical realism both in Latin America and in Iran has a passion for fans that have used this monument in their works. The two authors of the study, which have been studied in this study, both have used and applied the same types of magical realism style as their own unique works in their works. But the nature and form of these components, despite the similarity and classification of the same, have unique characteristics that derive from the native, cultural and living beliefs of the author. Also, the creatures, animals, and the supernatural and strange elements of these two writers have different perceptions. The state of affairs in spelling or spellbound spaces is more unpopular than the carpentry.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • realism
  • Magic realism
  • Alejo Carpentier
  • Mahmoud Dowlatabadi
  • Latin America