مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارزبان و ادبیات فارسی ،دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 دکتری تخصصی زبان و ادبیات عرب، کرمانشاه

چکیده

عارفان دردوره های زمانی مختلف در باب چگونگی سلوک، سخن گفته اند. معروف ترین وادی های عرفانی به هفت وادی عطارشهرت دارد که تاامروز هم برعرفان وعارفان تأثیرفراوانی داشته است. نگارنده این مقاله به بررسی تطبیقی دیدگاه های عطار نیشابوری و امام خمینی، در باب سفر و مراحل سیر و سلوک پرداخته است. در این پژوهش با روش توصیفی - تحلیلی، مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار و سروده‌های عطار و امام خمینی مقایسه و بررسی‌شده و مفاهیم، الفاظ مشترک و متباین در این دو، مشخص گردیده است. هر دو عارف برای مراحل سیر و سلوک مراتبی قائل هستند؛ گرچه در باب شرح و تبیین آن اختلاف‌نظرهایی بین آن‌ها دیده می‌شود. نکته ی مهم این است که هر دو عارف در جهت هدف مشترکی کوشیده‌اند و آن بیان عرفان به زبانی درخور فهم مردم عادی است؛ زیرا به‌زعم هر دو عارف، عرفان ضرورت حیات انسان در تمام اعصار است و قدم گذاردن در این وادی تمامی جوانب حیات انسان را در برمی‌گیرد، لذا باید آن را از دشواری‌ها و پیچیدگی‌های خاص علمی مبرا ساخت تا بتواند کل جامعه بشری را فراگیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the stages of journey and mystical journey in the works of Attar and Imam Khomeini

نویسندگان [English]

  • Farhad Kakarash 1
  • dr.sobhan shafeiyan 2
2 PhD in Arabic Language and Literature, Kermanshah
چکیده [English]

 
 The mystics have spoken at various times about how they walk.  This article deals with the comparative analysis of the views of Attar Neishabouri and Imam Khomeini on travel and the stages of journey and journey.  Both the mystics give a degree to the course of the course, although there are differences of opinion between them regarding the explanation and explanation.  The important point is that both mystics have been working towards a common goal, and that the expression of mysticism is in a language that is in the habit of understanding ordinary people because, as both mystics, mysticism is a necessity of human life in all ages, and stepping in this direction all aspects of human life  Therefore, it must be eradicated from the particular difficulties and complexities of science, so that the whole human society can be learned.  In this research, the descriptive-analytic method, the stages of journey and mystic journey in the works of the writings of Attar and Imam Khomeini have been compared, and the concepts, common and contrastive words in these two, have been identified.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Attar Neishabouri
  • Imam Khomeini
  • conduct and mysticism