بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه ادبیّات، یزد، ایران

2 دانش‌آموخته‌ی کارشناسی‌ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد یزد، گروه ادبیّات، یزد، ایران

چکیده

به گواه تاریخ، آشنایی با عرفان و اخلاق در بهبود روابط انسان با خدا و اعضای جامعه بسیار نقش‌آفرین و تأثیرگذار است. حتّی اخلاق فردی و اجتماعی نیز تحت تأثیر عمیق و گسترده‌ی عرفان و به‌خصوص عرفان اسلامی است. در عصر کنونی، نویسندگان زیادی در تلاشند تا با آموزه‌های عرفانی بر قشر آینده‌ساز؛ یعنی کودک و نوجوان، تأثیرگذار باشند و به نحوی ارتباط آن‌ها را با اینگونه مفاهیم ناب، محکم‌تر سازند.«عرفان نظر آهاری» از موفّق‌ترین نویسندگان معاصر است که با وجود حجم کم آثارش به‌خوبی توانسته این خلأ را پر کند و مفاهیم عمیق عرفانی را در قالب ادبیّات کودک و نوجوان بگنجاند. این نویسنده‌ی معاصر با استفاده از تعابیر ساده و روزمره و بدون وارد شدن به دنیای پیچیده‌ی الفاظ و تعابیر عرفانی، سعی داشته مفاهیم مرتبط با خداشناسی را با زبانی ساده تر برای کودک و نوجوان بازگو نماید. نگارنده در این پژوهش ضمن معرّفی شیوه‌های منحصر به فرد نویسنده در تبیین آموزه‌های عرفانی برای نسل جدید، به ارائه‌ی نمونه‌هایی از این هنرنمایی می‌پردازد. به نظر می‌رسد با توجّه به خلّاقیّتی که نویسنده از آن برخوردار بوده، به‌خوبی توانسته زمینه‌ی لازم را برای آشنایی نسل کودک و نوجوان با پروردگار هستی فراهم  و در این مسیر مقدّس توفیقاتی را کسب کند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A stylistic study of the Ahary's writings

نویسندگان [English]

  • hadi heidari 1
  • Azizola Tavakoli 1
  • Maryam Raei 2
2 Islamic Azad University of Yazd, Iran
چکیده [English]

 
According to history, getting familiar with mystics and ethics is a powerful factor affecting the human relationship with god and with each other. Individual and social ethic is also affected by mystics deeply specially islamic mystics. Today, most of publishers try to influence the future constructors, kids and teenagers, trough mystic educations so that they have a tighter contact with these concepts.
The "Erfan Nazar Ahary" is one of contemporary successful auhors that has suceeded fulling this gap with his little publishments and implement mystics in infantine literature. He used some simple daily literature, without entering the complex world of mystics, to impare these concepts into the infantine literature in the subject of ideology and corresponding concepts. The author of this study tries to explain this author's method of mystics implementation in infantinary literature and propose some examples of this manoeuvre. It seems that this author has suceeded in absorbing kids and teenagers to this saint pathway to the ideology and god concepts.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Erfan Nazar Ahary
  • infantine literature
  • mystics
  • god

 

 

According to history, getting familiar with mystics and ethics is a powerful factor affecting the human relationship with god and with each other. Individual and social ethic is also affected by mystics deeply specially islamic mystics. Today, most of publishers try to influence the future constructors, kids and teenagers, trough mystic educations so that they have a tighter contact with these concepts.

The "Erfan Nazar Ahary" is one of contemporary successful auhors that has suceeded fulling this gap with his little publishments and implement mystics in infantine literature. He used some simple daily literature, without entering the complex world of mystics, to impare these concepts into the infantine literature in the subject of ideology and corresponding concepts. The author of this study tries to explain this author's method of mystics implementation in infantinary literature and propose some examples of this manoeuvre. It seems that this author has suceeded in absorbing kids and teenagers to this saint pathway to the ideology and god concepts.