خیالِ رویِ تو در هر طریق همره ماست) بررسی جلوه‌های معشوق در اشعار سعدی و پترارک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

2 عضو هیات علمی و استادیار زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک

3 عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات ایتالیایی دانشکده زبان ها و ادبیات خارجی دانشگاه تهران - ایران

چکیده

هدف از این پژوهش، آشنایی با پترارک1 و شناخت سبک و سیاق و نگاه این شخصیت به معشوق و جلوه‌های آن در شاخه‌‌ی ‌‌‌ ادبیات غنایی و پیدا کردن وجوه مشترک و افتراق آن با سعدی که از بزرگان ادبیات زبان پارسی است، می‌باشد. در این مقاله با استفاده از منابع موجود، نظیر غزلیات سعدی و ترجمه‌ی بخشی از سروده‌ها‌ی فرانچسکو پترارک و دیگر منابع قابل‌دسترسی و با استفاده از گردآوری داده‌ها، تجزیه‌وتحلیل، بررسی تطبیقی صورت گرفته است. آشنایی با سبکی از ادبیات غربی و با هدف ارتقاء فرهنگ و زبان و ادبیات فارسی و شناخت بیشتر سنت‌ها‌ی ادبی از اهداف دیگر این پژوهش می‌باشد. در نتیجه این تحقیقات و پژوهش، مشترکات و تفاوت دیدگاه‌های این دو شاعر نسبت به معشوق و جلوه‌های آن شناخته خواهد شد. صعب‌الوصول بودن معشوق، شایستگی مقام معشوق و نگاه یکسان و مشترک آنان به معشوق در بعضی جهات از بارزترین شباهت‌ها و کلیت داشتن و جفاکار بودنِ معشوقِ سعدی و فردیت داشتن و مهربان بودنِ معشوقِ پترارک از تفاوت‌های اشعار این دو شاعر بزرگ می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

comparative analysis between the figure of the beloved in the Saadi and Petrarch's lyrics

نویسندگان [English]

  • ashraf sadat ashrafi 1
  • Dr.Mohammadreza Asad 2
  • Dr.Fatemeh Asgari 3
  • Dr.Mohsen Izadyar 2
1 Ph.d. Student in Persian Lnguage and Literature, Islamic Azad University of Arak - IRAN
2 Assistant Professor, Persian Language and Literature Department, Islamic Azad University of Arak - IRAN
3 Assistant professor of Italian language and literature Department, Faculty of Foreign Languages and Literatures, University of Tehran - IRAN
چکیده [English]

 
 The first purpose of this original research is to present and the to know better the love poetry and the essential elements of poetics of Francesco Petrarca, the famous Italian love lyrics father who set up Humanism in Europe, with a particular textual emphasis on the different points of convergence between his love lyrics and those of his contemporary, a great Persian poet, Saadi. In this paper, using some available sources and making a series of textual and lexical analyzes on two corpus available in comparison, we look for the thematic and stylistic similarities between two poetry collections that are the main subject of this study. Another aim of this research is to find the different points of divergence that recurs normally in two eastern and western poets’ works from the general point of view of the figure of the beloved one who is the principal subject of the poems in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • comparative literature
  • Saadi
  • Petrarca
  • The figure of the beloved
  • the concept of love