نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد انار

چکیده

از مهم‌ترین نظریه­های ادبی، نظریه­ی ساختارگرایی (structuralism) است که به بررسی و تحلیل ساختارهای عام در نظام‌های معناداری همچون زبان، ادبیات، داستان، اسطوره و ... می­پردازد. تحلیل ساختاری داستان و روایت از زیباترین تحلیل‌های ادبی در نقد ادبی معاصر به شمار می­آید. مجنون و لیلی جزو متون کهنی محسوب می‌شود که در ردۀ روایت‌های اسطوره‌ای به‌حساب می­آید. بهترین تحلیل ساختاری مجنون و لیلی، با توجه به ساختار روایی آن‌که از داستان‌های حماسی و غنائی تشکیل‌شده است، روش ساختاری در تحلیل داستان­های اسطوره­ای است. در این مقاله که بخشی از یک پژوهش گسترده در پیوند با تحلیل ساختاری لیلی و مجنون است، تلاش شده چگونگی کاربرد پی‌رفت در این اثر ارزشمند بررسی شود. نخست لازم است هر داستان به یک پی رفت تقلیل یابد، به‌طوری‌که هر پی­رفت چند کارکرد (حداکثر پنج) یا نقش ویژه را تشکیل دهد. کارکردهای درون هر پی­رفت لازم است دربرگیرندۀ یک کنش روایی باشد و در پیشبرد توالی داستان (قصه) نقشی مهم ایفا کند. مهم‌ترین پی‌رفت‌های داستان لیلی و مجنون نیز عبارت است به مکتب رفتن لیلی و مجنون، عاشق شدن آن دو به هم، خواستگاری و مخالفت پدر لیلی، مرگ لیلی و مجنون، آرامش پس از مرگ لیلی و مجنون

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Criticism and Analysis of sequence in Lyrical poem Leyli and Majnoon Amir-Khosrow Dehlavi

نویسنده [English]

  • pooran yousefipoor kermani
assistant of Persian language and literatureof Islamic Azad University, Anar branch
چکیده [English]

 
The structuralism is the most important of literary theories that investigate and analyze the general structure in significant systems like language, literature, myth and etc. The structural analysis of story and narrates is counted as the most beautiful literary analysis in contemporary literary criticism.
Leyli and Majnoon being considered the ancient texts that counted as mythic narratives. The best structural analysis on Leyli and Majnoon, due to its narrative structure that formed from epic and lyrical stories, is structural method in analysis of mythic stories.
In this article that is part of a widespread research in link with structural analysis of Leyli and Majnoon, we tried to investigate how to applied sequence in this great work. Firstly, each story diminishes to a sequence that each sequence formed some function and special roles. It is necessary that the function of each sequence cover the validity of acts and perform an important role in sequences advance of the story.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Sequence
  • Majnoon
  • Leyli
  • continuum