بررسی تطبیقی مبانی ناسیونالیسم در شعر احمد شوقی و سیّد اشرف الدّین حسینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای تخصصی زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور، ایران

2 استادیار و عضو هیات علمی گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد نیشابور - ایران

چکیده

ناسیونالیسم ازجمله مفاهیمی است که به دنبال آشنایی با تمدّن غرب در اوایل قرن نوزدهم، وارد ادبیات سیاسی ایران و کشورهای عربی شد و سبب ظهور شاعرانی گردید که مهم­ترین مضامین شعری آن­ها، اشعار وطنی و مهم­ترین دغدغه­شان، مبارزه با نیروهای مستبد داخلی و خارجی بود که استقلال و آزادی کشورشان را به مخاطره می­افکندند. این پژوهش بر آن است تا با روش توصیفی- تحلیلی، ضمن بررسی جلوه­های گوناگون ناسیونالیسم ایرانی و عربی در دوران نهضت عربی و مشروطة ایران در اشعار احمد شوقی و سیّداشرف­الدّین حسینی، با یافتن نقاط تلاقی اندیشة این دو شاعر در عرصة ناسیونالیسم، از خلال اشعار و اندیشه­های آن­ها به تطبیق این رویکرد به مثابة یکی از رهیافت­های فکری عصر حاضر بپردازد. درنهایت با بررسی تطبیقی اشعار این دو شاعر این نتایج به­دست آمد که میهن­دوستی و عشق به وطن از جلوه­های بارز اندیشة ناسیونالیستی آن­هاست تا جایی که بازتاب این وطن­دوستی در اشعار ایشان آن‌چنان گسترده است که به عنصری سبک­ساز و تعیین­کننده در سطحِ محتوایی و زبانی شعر هر دو شاعر تبدیل‌شده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Basics of resistance literature in the Poetry of Sayed Ashraf al-din Hoseyni

نویسندگان [English]

  • Reza Musabadi 1
  • Batool Fakhreslam 2
1 city
2 u
چکیده [English]

Social and political state of affairs, constitutional era, Due to the emergence of the most important poets of poetic themes, Lyrics homegrown and most important Concern domestic and foreign anti-authoritarian forces that threaten the country's independence and freedom My‌Afkndnd. One of the poets in the name of freedom, Syed Ashraf al-din Husseini, known as Nasim shomal that poetry is full of ideas home country Fashioned. This study is the analytical method to map and study various literary Effects stability Nasim shomal on their poems. Of the most important findings of this research is that the Court's breeze on themes such as: expressing pain and Rnj‌Hay oppressed people and draw their real face, Cite the national and religious heroes, patriotism, challenge and stand against tyranny and colonialism, instill hope for the future bright, calls for unity Give praise liberty and freedom that makes up each of these cases Nshan‌Dhndh literature Jlvh‌Hay stability in northern of Nasim shomal lyrics are explicit language to them.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Resistance Literature
  • Nasim Shomal
  • the period Constitutional
  • tyranny
  • home country