تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدگروه مترجمی زبان انگلیسی ،دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی یزد، ایران

2 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد

3 استادیار گروه زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد میبد،یزد، ایران

چکیده

مقوله ی خوانایی جملات طولانی در ترجمه ی متون علمی در دنیا بطور چشمگیری مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع همچنین در ترجمه متون انگلیسی به فارسی در ایران نیاز به توجه بیشتری دارد تا پیچیدگی فهم متون علمی را آسان کند. مطالعه کمی حاضر در نظر دارد تا بر پایه ی مجموعه ای از نوشتجات خوانایی متون علمی دارای جملات طولانی را بررسی کند. بنابراین خوانایی جملات طولانی انگلیسی یک کتاب ژنتیک درپزشکی با جملات ترجمه  فارسی همان کتاب مقایسه شد. مدل مقایسه ای سبکی وینی و داربلنت (1958) بکار گرفته شد تا به راهکارهایی که برای ترجمه جملات طولانی بکار برده شده و خوانایی آنها را تحت تاثیر قرار داده، دسترسی پیدا کند. همچنین از فرمول لیکس (Lix) جهت محاسبه ی خوانایی جملات طولانی در هر دو متن انگلیسی و فارسی  استفاده شد. یافته ها نشان دادند که مهمترین دلایل افزایش خوانایی این ترجمه از این قرارند: شکستن جملات طولانی، تبدیل بدل به جملات وابسته و اسم به فعل که باعث کاهش نسبت بین تعداد اسم ها و فعل ها می شود، و تبدیل کلمات دارای مفهوم انتزاعی به کلماتی با مفهوم واقعی، این راهکار مادیولیشن نام دارد، کلمات طولانی و پیچیده کمتر به کار برده شود و جملات مجهول به جملات معلوم تبدیل شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Readability of Translation in Scientific Texts with Long Sentences: A Case of a Genetics Textbook

نویسندگان [English]

  • Naeime Naderi 1
  • Ali Akbar Moeen 2
  • Dr.Sima Sayadian 3
1 Department of English, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
2 2Department of English, Yazd Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
3 3Department of English, Maybod Branch, Islamic Azad University, Yazd, Iran
چکیده [English]

                                                                                                                            
The issue of readability of long sentences has been remarkably noticed in the translation of scientific texts in the world. This subject also demands more attention in translation from English into Persian to solve the difficulty in comprehension of scientific texts in Iran. Accordingly, this quantitative corpus-based study tended to explore readability in scientific texts with long sentences. Hence, the readability of long sentences of a Genetics book in Medicine was compared against its Persian translation. Comparative stylistic model of Vinay and Darbelnet (1958) was used to explore the procedures which were employed in the translation of long sentences and influenced readability of the sentences. Moreover, Lix formula was employed to calculate the readability of long sentences in both source and target texts. The findings revealed that the most important factors in increasing the readability of the translation were as follows; splitting long sentences, changing phrases into clauses and nouns to verbs that decrease the ratio between the number of nouns and the number of verbs, and changing abstract concept words into concrete ones that are modulations. These findings suggest that long and difficult words need to be used less frequently and that passive sentences are to be changed into active ones.

کلیدواژه‌ها [English]

  • readability
  • long sentences
  • scientific texts
  • lix formula