اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف دانشگاه کاشان

2 دانشگاه کاشان

چکیده

همان­گونه که قرآن کریم معجزه الهی و از طریق وحی بر زبان پیامبر اکرم (ص) جاری شده­است، نهج­البلاغه نیز بخشی از معجزۀ علوی است که با الهام از قرآن و تعالیم رسول‌الله (ص) از زبان امیرمؤمنان (ع) بیان شده­است. به عبارتی اگر بخواهیم تالی قرآن را درکلام اولیای الهی بیابیم، نهج­البلاغه بارزترین نمونه است. مولوی در اشعارش بیشترین تأثیر را بعد از قرآن و کلام پیامبر اکرم (ص) از نهج­البلاغه پذیرفته­است. به نظر می­رسد او در بیان احادیث معصوم از سخنان حضرت علی(ع) بیشترین بهره را برده­باشد. تأثیرپذیری فراوان او از این کتاب گران­سنگ در ابعاد مختلف مبحث معاد، زمینه مناسب برای انجام پژوهش پیش رو در زمینه­ی قیامت و رستاخیز است. این مقاله در پی آن است که با روش تحلیلی– توصیفی اقتباس مولوی در باب قیامت را، از کتاب شریف نهج­البلاغه در مثنوی معنوی و دیوان شمس تبریزی تبیین نماید. یافته­های پژوهش نشان می­دهد مولوی در زمینه اثبات معاد از طریق ادله فطری و اقناعی، نقد منکران معاد، گواهان رستاخیز، حقیقت مرگ، عظمت و سختی روز حساب از کتاب گران­سنگ نهج البلاغه امیر بیان اقتباس کرده­است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Rumi adaptation of Nahj al-Balaghah in the resurrection

نویسندگان [English]

  • Ali hoseinzadeh 1
  • Laila zarei 2
1 university Kashan
2 university Kashan
چکیده [English]

 
Just as the Holy Quran is a miracle of God and through the revelation of the Prophet Muhammad (pbuh). , Nahj-ol-Balagha is also part of the Alawite miracle that was inspired by the Qur''''''''an and the teachings of the Prophet (pbuh) from the language of the Amir al-Mu''''''''minān (AS). In other words, if we want to find a tale of the Qur''''''''an in the Special servants, the most obvious example is the Nahj al-Balaghah. In his poems , Rumi has the most influence after the Qur''''''''an and the words of the prophet (pbuh) It is accepted from the Nahj al-Balaghah. He seems to have benefited from the words of Imam Ali (as) in the Hadiths of the Imams. His great influence on this valuable book in various aspects of resurrection is the right field for conducting research in the field of resurrection and resurrection. This article seeks to use the analytical-descriptive method of , Rumi  adaptation of the Resurrection Explain the book of Nahj-ol-Balagha''''''''s Noble Book in Masnavi-i-Moghvi and Divan Shams Tabrizi. The findings of the research indicate that , Rumi has adapted the proof of resurrection through innate and persuasive evidence, the critique of the deniers of resurrection, the testimonies of the resurrection, the truth of death, the greatness and difficulty of the day from the valuable book of Nahj al-Balaghah Amir.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Imam Ali (AS)
  • Nahj al-Balaghah
  • Rumi
  • Resurrection
  • adapted.: