بررسی و تحلیل عناصر داستانی در دو داستان«زنی‌ که مردش را گم‌کرد!» و « به کی سلام کنم؟»

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی قزوین

چکیده

 داستان، آفرینشی هنری است که ذهن خلّاق نویسنده با الهام گرفتن از زندگی درونی و بیرونی بشر و آنچه پیرامون اوست، با عناصری بنیادین خلق می‌شود. عناصر داستان، شالوده و ساختار اصلی یک داستان را تشکیل می‌دهد که بررسی و شناخت این عناصر، مخاطب را در شناخت بهتر نویسنده اثر راهنمایی می‌کند؛ زیرا نویسنده بنا به فراخور افکار و اندیشه‌های خود، از عناصر داستانی بهره می‌گیرد و نتیجه‌ی این امر، خلق آثاری متفاوت با درون‌مایه‌ و مضمونی تأثیرگذار است.
صادق هدایت و سیمین دانشور از نویسندگان معاصری هستند که در تجربه‌های نویسندگی، اغلب مسائل و مشکلات گریبان‌گیر زنان را از موضوعات و مضامین اصلی داستان‌های خود قرار داده‌اند. مقاله حاضر نمودهای این مفهوم جامعه‌شناسانه و روان‌شناسانه را در عناصر دو داستان «زنی که مردش را گم کرد!» و «به کی سلام کنم؟» بررسی و تحلیل می‌نماید. دلیل انتخاب این دو نویسنده، تناسب موضوع در  این دو داستان رئالیستی است. در این نوشتار، در یک مقدمه و دو گفتار، با روشی توصیفی-تحلیلی با رویکردی کمی و کیفی ضمن بررسی تطبیقی عناصر داستانی، مباحث زن، جامعه، سیاست، آموزش، اقتصاد و غیره به همراه شاهد مثال، بازخوانی می‌شود و آشکار می‌گردد که در این دو اثر ، فقر موضوع محوری و تلاش برابری برابری اجتماعی پیام اصلی  نویسندگان است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Studying and analyzing story in the two short stories of "The Woman Who Lost My Man!" And "When To Hail"?

نویسنده [English]

  • neda morad
مدرس دانشگاه فرهنگیان شهید رجایی قزوین
چکیده [English]

The story is an artistic creation; the creative mind of the author is created with fundamental elements inspired by the inner and outer life of mankind and everything around him. The elements of the story, the foundation and the main structure of a story form that the examination of these elements leads the audience to better understand the author's work because the author, based on his thoughts, uses the elements of the story and the result This is the creation of different works with different themes.
Sadegh Hedayat and Simin Daneshvar are contemporary writers who often focus on women's issues and problems in their writing experiences. The present article analyzes the implications of this sociological and psychological concept in the elements of the two stories of "The Woman Who Lost My Man!" And "Who Happens to Kee?". The reason for choosing these two authors is the relevance of the subject in two stories. In this essay, in a preface and two speeches, a descriptive-analytic method is reviewed, along with an example of a witness, by revising the elements of women and society, women and politics, women and education, women and economics as well as women's characterize

کلیدواژه‌ها [English]

  • Elements of the story
  • Sadegh Hedayat
  • Simin Daneshvar
  • "When will I greet you?"
  • "The woman who lost her man!"