خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور، رشته زبان و ادبیات فارسی، واحد زیراب

2 دانشیار دانشگاه پیام نور تهران

3 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات فارسی، دانشگاه پیام نور تهران، نویسنده مسئول

چکیده

تولیدات زبانی تابع فرایندی پیچیده هستند که عوامل نشانه- معنایی بسیاری در آن دخیل هستند. یکی از ابعاد نشانه- معنا شناسی فرایند تنشی است. در فرآیند تنشی، بین عناصر نشانه - معنایی، رابطه­ای به وجود می‌آید که معنا از کم‌رنگ‌ترین تا پر رنگ‌ترین شکل آن، در نوسان است. این فرایند، گفتمان را به سوی نوعی نظام ارزشی هدایت می­کند و ما را با معنای تولید‌ شده مواجه می­سازد. پرسش پژوهش این است که عوامل نشانه- معناشناسی چگونه فرایند شکل‌گیری معنا را در روایت منظوم ایرج به‌وجود آورده­اند؟ آیا با عبور از مربع معنایی اثر، می‌توان به خوانشی باز و سیال از متن دست یافت؟ هدف این پژوهش، بررسی ساختار کلی روایت منظوم ایرج و تبیین عوامل گفتمانی، مربع معنایی و تنشی، افعال موثر در روند روایت، و مکان­مندی و زمان­مندی معنا در اثر فوق بوده است. در این روایت، معنا هم به واسطه کنش و هم به‌واسطه­ی شوش تحقق می­یابد. داستان بیش از یک زنجیره دارد و در انتهای زنجیره­ی نخست، فرایند روایی جدیدی آغاز می­شود. روند حرکت کنشگر در اینجا منجر به تولید ارزش های اسطوره­ای، آرمانی و اخلاقی شده است. ایرج، کنشگری آرمان‌خواه است که در راه پاسداشت آیین برادری، بی هیچ تعلق خاطری به قدرت، و بی هیچ سپاه و ابزار جنگی به دیدار برادران می­رود و فدای آرمان خود می­شود. به بیان دیگر شهریار جوان، از گستره­ی حیات مادی خود می­کاهد تا گستره­ی زندگی معنوی­اش، وسیع و جاودانه شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Reading the poetic narrative of Iraj, composed by Ferdowsi with a sign-semantics approach

نویسندگان [English]

  • Marzieh zareh 1
  • PH.D.Majid Sarmadi 2
  • Soheila Sadeghi 3
1 Faculty Member of Payame Noor University, Zirab Unit, Persian Language and Literature
3 - Persian Language and Literature phd student Tehran pnu,
چکیده [English]

 
Language products are a function of a complex process, in which many sign-semantic factors are involved. One of the dimensions of the sign-semantics is the tension process. In the tension process, between sign-semantic elements, there is a relationship that fluctuates from the bolder.This process drives discourse into a kind of value system and confronts us with the generated meaning. The question of research is how are the sign-semantics factors creating the process of the formation of meaning in the narrative of Iraj's verse? And is it possible to find an open and fluid reading through the tension squared effect? The purpose of this study was to investigate the general structure of Iraj's verse narrative and to explain the discursive factors, semantic and tension squares, effective verbs in the narrative process, and the place and meaning of meaning in the above effect. The present article reviews the narrative narratives of Iraj in order to explain the discursive factors, semantic and tensile squares, effective verbs in the narrative process, and the place and meaning of meaning in the above work. In this narrative, meaning has been formed both through action and passiveness. The process of moving actor here has led to the production of mythical, ideal and moral values. Iraj is an idealist who is going to visit his brothers in the way of protecting his brotherhood, without any belonging to power, and without any armies and war tools and sacrificed for his cause. In other words, young prince reduces the scope of his material life so that the breadth of his spiritual life is vast and overwhelming.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Signs-Semantics
  • Semantic and Tension Squares
  • Iraj
  • Shahnameh