تعداد مقالات: 81
26. خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 53-78

مرضیه زارع؛ دکتر مجید سرمدی؛ سهیلا صادقی


27. تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 53-70

دکتر علی حسین زاده؛ لیلا زارعی شهامت


28. بررسی سبک شناختی آثار عرفان نظرآهاری

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 56-76

دکتر هادی حیدری نیا نایینی؛ دکتر عزیز الله توکلی کافی‌آباد؛ مریم راعی


29. بررسی تطبیقی دیدگاه سنایی و مولوی در مورد سفر

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 81-102

دکتر رضا آقایاری زاهد


30. نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79

دکتر پوران یوسفی پور کرمانی


31. مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 61-78

دکتر فرهاد کاکه رش؛ دکتر سبحان شافعیان


34. اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 65-82

مریم بیک خورمیزی؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکتر محمود صادق زاده


35. An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 68-84

محسن نوربالا؛ دکتر امین نعیمی


36. از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 71-88

لیلا خزل؛ دکتر فرهاد طهماسبی؛ دکتر ساره زیرک


37. تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 77-99

دکترماندانا علیمی؛ دکترمسعود پاکدل؛ سارا جاویدمظفری


38. بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 79-104

رضا جلیلی؛ دکتر مهدی نوروز


39. مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 103-134

گلنار یغمائی؛ دکترسید محمدباقر کمال الدینی؛ دکترمحمود صادق زاده


41. بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 79-99

غلامحسین خمر؛ دکتر حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو؛ دکتر مصطفی سالاری


42. اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 80-95

دکتر علی حسین زاده؛ لیلا زارعی شهامت


43. بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 80-99

کوروش زرفتن؛ دکتر محمود صادق زاده؛ سعید امیدروستا


44. تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 80-94

دکترسیدمحمدباقر کمال الدینی؛ سید شهاب‌الدین کمال الدینی


45. بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 83-101

محمدرضا فاطمی مقدم سقی؛ دکتر فرشاد میرزایی مطلق؛ دکترمسعود سپه وندی


46. بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 89-111

نصرت اله احمدی فرد،؛ دکتر علی حیدری؛ دکتر مسعود سپه وندی


48. مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر»

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 105-125

راضیه کارآمد؛ دکترحسین شمس آبادی


49. واکاوی پیوند ادبیات و عکاسی در شعر هایکو (پژوهشی میان‌رشته‌ای)

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 28-45

فاطمه گل بابائی؛ دکترعبدالله آلبوغبیش


50. بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو»

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 95-111

عصمت احمدی رکن آباد؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکتر محمود صادق زاده