تعداد مقالات: 62
29. تطابق مصادیقی از حقوق در نهج‌البلاغه با موادی از اعلامیه جهانی حقوق بشر

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 53-70

دکتر علی حسین زاده؛ لیلا زارعی شهامت


30. بررسی تطبیقی حکمت‌های عملی در دیوان دعبل خُزاعی و ناصرخسرو

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 79-104

رضا جلیلی؛ دکتر مهدی نوروز


32. نقد و تحلیل پی رفت در منظومۀ غنائی مجنون و لیلی امیر خسرو دهلوی

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 61-79

دکتر پوران یوسفی پور کرمانی


33. مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی

دوره 2، شماره 5، پاییز 1397، صفحه 103-134

گلنار یغمائی؛ دکترسید محمدباقر کمال الدینی؛ دکترمحمود صادق زاده


34. تطبیق رئالیستی در رمان‌های «سووشون» و «من چراغ‌ها را خاموش می‌کنم»بر اساس نظریه‌ی الین شوالتر

دوره 2، شماره 6، زمستان 1397، صفحه 77-99

دکترماندانا علیمی؛ دکترمسعود پاکدل؛ سارا جاویدمظفری


35. مقایسۀ مراحل سیر و سلوک و سفر عرفانی در آثار عطار و امام خمینی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 61-78

دکتر فرهاد کاکه رش؛ دکتر سبحان شافعیان


36. An Assessment of Literal and Phonemic Translation of Rhymes in Hafiz’s Poetry Based on Lefevere’s Model

دوره 3، شماره 8، تابستان 1398، صفحه 68-84

محسن نوربالا؛ دکتر امین نعیمی


37. اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 65-82

مریم بیک خورمیزی؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکتر محمود صادق زاده


39. از طرد تا حذف شدن سیاوش از منظر نشانه‌شناسی فرهنگی در شاهنامه فردوسی

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 71-88

لیلا خزل؛ دکتر فرهاد طهماسبی؛ دکتر ساره زیرک


40. مضامین مشترک در اشعار سلمان هراتی و بدرشاکرالسیّاب با تکیه بر«أنشودة المطر»

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 105-125

راضیه کارآمد؛ دکترحسین شمس آبادی


41. اقتباس مولوی از نهج‌البلاغه در مبحث قیامت

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 80-95

دکتر علی حسین زاده؛ لیلا زارعی شهامت


42. بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد

دوره 2، شماره 3، بهار و تابستان 1397، صفحه 80-99

کوروش زرفتن؛ دکتر محمود صادق زاده؛ سعید امیدروستا


45. بررسی و مقایسۀ آموزه‌های اخلاقی در غزلیات عبدالرحمان جامی و ملامحسن فیض کاشانی

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 79-99

غلامحسین خمر؛ دکتر حبیب جدیدالاسلامی قلعه نو؛ دکتر مصطفی سالاری


46. بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 83-101

محمدرضا فاطمی مقدم سقی؛ دکتر فرشاد میرزایی مطلق؛ دکترمسعود سپه وندی


47. تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 80-94

دکترسیدمحمدباقر کمال الدینی؛ سید شهاب‌الدین کمال الدینی


48. بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 89-111

نصرت اله احمدی فرد،؛ دکتر علی حیدری؛ دکتر مسعود سپه وندی


49. بررسی تطبیقی مؤلفه‌های مشترک آرمان‌شهری از منظر نظامی گنجه‌ای و توماس مور

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 126-144

عباس رضایی تبار؛ دکتر اکبر شعبانی


50. تحلیل گفتار آغازین در مکالمه داستانی: بررسی موردی "ترغیب" آستین

دوره 1، شماره 2، زمستان 1396، صفحه 96-116

نعیمه نادرری؛ دکتر علی اکبر معین؛ دکتر سیما صیادیان


شماره‌های پیشین نشریه