کلیدواژه‌ها = شاهنامه‌‌
تعداد مقالات: 1
1. بررسی و تحلیل اسطورۀ پدرکُشی در شاهنامه و اساطیر جهان

دوره 3، شماره 10، زمستان 1398، صفحه 89-111

نصرت اله احمدی فرد،؛ دکتر علی حیدری؛ دکتر مسعود سپه وندی