کلیدواژه‌ها = حماسه‌های بلوچی
تعداد مقالات: 1
1. مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 30-53

دکترمحمود صادق زاده؛ مریم داوری