کلیدواژه‌ها = ژرار ژنت
تعداد مقالات: 2
1. مقایسه‌ بیش‌متنیت اشعار ابوالعتاهیه با پروین اعتصامی در آموزه‌های اخلاقی قرآن

دوره 4، شماره 12، تابستان 1399، صفحه 21-43

دکترعلی نبی اللهی؛ دکتر محمدجواد کوچک‌یزدی


2. بررسی و تحلیل ابعاد تأثیرپذیری مهدی اخوان ثالث از آیات قرآن کریم با رویکرد به نظریۀ بینامتنی ژرار ژنت

دوره 4، شماره 11، بهار 1399، صفحه 52-73

اکرم ظفری خرواج؛ دکتربتول فخراسلام؛ دکترسید حسین سیدی؛ دکتر اکبر شعبانی