کلیدواژه‌ها = شاهنامه
تعداد مقالات: 3
1. بررسی و تحلیل مؤلّفه‌های هویّت ملّیِ جغرافیایی و فرهنگی در شاهنامۀ فردوسی با رویکرد به شخصیّت رستم

دوره 3، شماره 9، پاییز 1398، صفحه 83-101

محمدرضا فاطمی مقدم سقی؛ دکتر فرشاد میرزایی مطلق؛ دکترمسعود سپه وندی


2. تأثیر شاهنامه بر ادبیات مردم قزاقستان

دوره 2، شماره 4، تابستان 1397، صفحه 80-94

دکترسیدمحمدباقر کمال الدینی؛ سید شهاب‌الدین کمال الدینی


3. خوانش روایت منظوم ایرج سروده فردوسی با رویکرد نشانه - معنا شناسی

دوره 1، شماره 1، پاییز 1396، صفحه 53-78

مرضیه زارع؛ دکتر مجید سرمدی؛ سهیلا صادقی


شماره‌های پیشین نشریه