کلیدواژه‌ها = مثنوی معنوی
تطبیق رواییِ داستان مشترکِ آن درویش که در هری غلامان عمید خراسانی را آراسته دید از مثنوی و منطق‌الطیر

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 102-118

سرور خانه بیگی؛ سید محمود سید صادقی(نویسندۀ مسئول)؛ شمس الحاجیه اردلانی


بررسی و تحلیل مفهوم «تیسیر» در مثنوی معنوی و غزلیات شمس از مولانا و مقایسۀ آن با آراء فقه اسلامی

دوره 4، شماره 14، اسفند 1399، صفحه 140-160

علی بخشی؛ فرهاد ادریسی؛ محمدحسین صائینی؛ حسین مرادی زنجانی