کلیدواژه‌ها = شخصیت
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل شخصیّت‌های اصلی در رمان کاندید اثر ولتر بر مبنای نظریۀ آبراهام مزلو

دوره 3، شماره 7، بهار 1398، صفحه 100-116

حدیثه ادهمی صیادمحله؛ حمیده ادهمی صیادمحله