نویسنده = دکترمحمود صادق زاده
بررسی مکتب رمانتیسم اجتماعی در شعر شاملو

دوره 6، شماره 19، خرداد 1401، صفحه 78-97

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


بررسی واژه‌های نمادین در اشعارتاگور

دوره 5، شماره 18، اسفند 1400، صفحه 80-101

نیلا نوربلین؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد


تحلیل ساختاری داستان عاشقانۀ وامق و عذرا بر اساس الگوی روایی تودوروف

دوره 5، شماره 15، خرداد 1400، صفحه 188-223

شکوفه یغمایی؛ محمود صادق زاده؛ هادی حیدری نیا


بررسی سبک شناسانۀ منظومه‌های عاشقانۀ بلوچی

دوره 4، شماره 12، شهریور 1399، صفحه 61-77

مریم داوری؛ دکترمحمود صادق زاده؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکترموسی محمود زهی


اندیشه‌های رمانتیکی ژاله قائم‌مقامی با تکیه بر مباحث اسطوره‌ای

دوره 3، شماره 9، آذر 1398، صفحه 65-82

مریم بیک خورمیزی؛ دکتر هادی حیدری نیا؛ دکتر محمود صادق زاده


مقایسۀ تطبیقی انواع بینامتنیت ژرار ژنت با نظریة بلاغت اسلامی در فصول شانزدهم و هفدهم اصول الفصول فی حصول الوصول

دوره 3، شماره 8، شهریور 1398، صفحه 104-124

سعید عابدینی؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکترمحمود صادق زاده


مدرنیته و شعر فارسی در دو دهه سی و چهل خورشیدی

دوره 2، شماره 5، آذر 1397، صفحه 103-134

گلنار یغمائی؛ دکترسید محمدباقر کمال الدینی؛ دکترمحمود صادق زاده


بررسی قصاید سنایی بر اساس نظریۀ تبادلی «پیتر بلاو»

دوره 2، شماره 4، شهریور 1397، صفحه 95-111

عصمت احمدی رکن آباد؛ دکترعزیزاله توکلی کافی آباد؛ دکتر محمود صادق زاده


بررسی تطبیقی «ابدال» در گاتاها و گویش زرتشتیان یزد

دوره 2، شماره 3، خرداد 1397، صفحه 80-99

کوروش زرفتن؛ دکتر محمود صادق زاده؛ سعید امیدروستا


مؤلفه‌های روان‌شناسی شخصیت براساس دیدگاه یونگ در حکایات بوستان سعدی

دوره 1، شماره 2، اسفند 1396، صفحه 37-61

دکترمحمود صادق زاده؛ خانم لیلا دهقان بنادکی


مقایسة مضامین مشترک داستان گردآفرید با داستان حماسة بانری و فتح دهلی

دوره 1، شماره 1، آذر 1396، صفحه 30-53

دکترمحمود صادق زاده؛ مریم داوری